header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Asociace krajů České republiky podpořila 16. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn/ Moja vlasť - kultúrne premeny a udělila nově vznikajícímu ročníku svou záštitu. Velmi si toho vážíme a děkujeme za ni. 

 


Děkujeme také za spolupráci partnerským krajům a všem, kdo moudře hospodaří s historickým dědictvím a veřejným prostorem.

AKCR 0019 2024 02 Má vlast cestami proměn 2024 udělení záštity a list záštity Stránka 2 mini