header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Podmračený den v Klatovech prozářilo setkání zástupců míst, která prošla v plzeňském kraji proměnou, představených 12. a 13. ročníkem výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova.

Citlivě zrekonstruovaný refektář jezuitské koleje v Klatovech uvítal 6. 10. 2021 představitele 18 proměn výstavy prezentovaných na výstavě Má vlast cestami proměn v posledních dvou ročnících: obnova městského domu v Horažďovicích, rekonstrukce a nové využití obecné školy v Defurových Lažanech, chodník v Chanovicích z vesnické památkové zóny do nové zástavby, rekonstrukce refektáře jezuitské koleje v Klatovech, obnova Vrchlického sadů v Klatovech, zámecká oranžerie v Manětíně, Pouskův mlýn v Mešně, oprava kulturního domu v Myslívě, proměna autobusové čekárny v Němčovicích, revitalizace koupaliště v Nýrsku, obnova návesního rybníčku v Strážovicích u Pačejova, rekonstrukce Mateřské školy v Pačejově, renovace obecního úřadu v Předslavi, revitalizace Sadu Národní svobody v Měcholupech u Předslavi, rekonstrukce objektu Rybova č.p.287 v Přešticích, administrativní budova ČOV v Přešticích, Svaťácké zastavení pro odpočinek pro cyklistiku a turistiku v Újezdu u Svatého Kříže, kostel sv.Vavřince v Úlici a první etapa znovuzrození zámeckého areálu v Nemilkově.

Zúčastněné srdečně přivítal a úvodní slovo pronesl náměstek hejtmanky plzeňského kraje a starosta města Klatovy pan Rudolf Salvetr. Spolu s ředitelkou spolku Cestami proměn Drahomírou Kolmanovou, místostarosty Klatov Václavem Chroustem a Martinem Křížem a krajským zástupcem v projektu arch. Miloslavem Michalcem poděkovali vystavujícím za laskavou a obětavou péči o své okolí a předali jim pamětní listy a dárky. Předávanými dary byla vzácná vína z pražských vinic darovaná vinaři.

Ačkoli jsou prezentované proměny velmi rozdílné, stojí za každou z nich osobní příběhy lásky k domovu, odpovědnosti za něj a nezřídka i osobní statečnosti. Proto jsou atributy projektu kamenné Srdce vlasti nalezené na Vyšehradě a čtrnáct Srdcí krajů, svěřených do péče kardiochirurga prof. Pirka.

Čtvrtou kolekci výstavy s proměnami jihočeského, karlovarského, plzeňského a ústeckého kraje si můžete v Klatovech prohlédnout do 15. 10. 2021. Poté se přestěhuje do Lovosic, do kulturního centra Lovoš, které je jednou z prezentovaných proměn 13. ročníku.