FB YouTube YouTube en
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

Síňová kaplička s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého je stavba s empirovými prvky z první poloviny 19. století. Najdeme ji východně od obce, na hrázi rybníka při cestě k dnes již neexistujícímu mlýnu a hamru. Kaple i socha sv. Jana Nepomuckého byly ve špatném stavu. Proto byl zpracován projekt restaurátorských a stavebních prací k záchraně a rehabilitaci kaple a barokní plastiky, která je významným dokladem svatojánské úcty a charakteru kamenosochařské produkce v regionu v první polovině 18. století. Obnovu umožnila dotace z programu ministerstva kultury.
V roce 2016 byla provedena celková obnova kaple, která zahrnovala opravu vnitřních i vnějších omítek kaple. Omítky byly zvětralé a opadané, především v dolních partiích stavby. V havarijním stavu byla také plechová střešní krytina, vrcholová partie s křížkem zcela chyběla. Socha sv. Jana Nepomuckého měla mnohé mechanické defekty – chyběla část kříže, obě ruce a svatozář. Povrch sochy vykazoval tvarové i barevné úpravy, které byly vyžilé a uvolněné.
Před započetím prací byl proveden podrobný restaurátorský průzkum vnitřní výmalby a hmoty a polychromie sochy. Následně byly provedeny stavební práce – odtěžení terénu, položení drenáže kolem kaple a úprava okolí kaple. Byla provedena oprava krovu a montáž nové plechové krytiny v mědi včetně montáže měděné vrcholové cibulky a osazení vrcholového křížku. V souladu s provedeným restaurátorským průzkumem omítek byly zrestaurovány dochované vnitřní i vnější omítky. V interiéru byla přeložena žulová dlažba a restaurován kamenný sokl a socha sv. Jana Nepomuckého.

  • Realizace:    1. 7. 2016 – 31. 10. 2016
  • Iniciátor:    Obec Číměř
  • Investor:    Obec Číměř, Ministerstvo kultury – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018

Plánování trasy