FBYouTubeen
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

Kontakt pro média:

Ing. Kamila Kolmanová

tel.: +420 605 210 310

e-mail: kamila.kolmanova@aefcz.eu

 

Tiskové zprávy:

Slavnostní setkání krajů u příležitosti zahájení 5. ročníku putovní výstavy Má vlast cestami proměn proběhne na pražském Vyšehradě 11. května 2013 od 11 hodin. Tisková konference se uskutečnila ve spolupráci s Czechtourism v úterý 7. května v Mediálním centru ORBIS, Vinohradská 46, Praha 2.

Paní Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s., na úvod představila předcházející ročníky výstavy.

Za partnerský kraj letošního ročníku, kraj Ústecký, vystoupil pan RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana. Zdůraznil význam účasti na výstavě pro Ústecký kraj a důvody, které vedly k přijetí partnerství pro letošní ročník.

Díky výstavě, která poputuje po mnoha místech v naší zemi, se široká veřejnost seznámí s některými realizovanými projekty. Tato prezentace přispěje k pozitivnějšímu vnímání celého Ústeckého kraje. Z dob minulých přetrvává dojem Ústecka coby měsíční krajiny, ale díky zdařilým proměnám se tento kraj stává stále více turisticky atraktivním a má opravdu co nabídnout. Již nyní plánuje účast na dalších ročnících výstavy.

Pan náměstek vyzdvihl význam místních akčních skupin v regionu při realizacích jednotlivých proměn. Výstavu Má vlast označil jako vítanou příležitost pro méně známá místa ukázat, co se jim podařilo a přilákat do regionu nové návštěvníky. Kraj se bude prezentovat výstavními panely proměn, kulturním vystoupením Obrnické taneční školy, regionálními potravinami a výrobky. Bude vysazen potomek památného dubu z Peruce, z míst, kde si podle pověsti kníže Oldřich namluvil Boženu.

V Praze dne 7. 5. 2013

Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s,. pořádá letos již popáté putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“. Výstava o úctě k domovu a odpovědné péči o něj představí další kolekci proměn opomíjených míst v místa příjemná pro život. Vernisáž výstavy, Slavnostní setkání krajů, proběhne tradičně druhou májovou sobotu, 11. května v 11 hodin, na staroslavném Vyšehradě.

Výstavu zahájí patronka výstavy Blanka Stehlíková a geolog a publicista Václav Cílek, na symbol výstavy – putovní kamenné srdce – bude dohlížet pan profesor Jan Pirk. Bude přítomna Česká televize a natáčen propagační videoklip výstavy na symfonickou báseň Vltava v podání Plzeňské filharmonie. Účastníky klipu budou všichni přítomní návštěvníci. Pro ty je připraven bohatý celodenní kulturní program, ochutnávka regionálních specialit a možnost návštěvy památek Vyšehradu za symbolické vstupné – včetně Slavína a baziliky sv. Vavřince.

Na 70 inspirativních proměn na výstavu přihlásily kraje, města, obce, neziskové organizace i tvůrci proměn – architekti a projektanti Téma není omezeno – pozitivní proměna se dotýká krajiny, památek, sakrálních staveb, náměstí a návsí, ale např. i železničních zastávek a nádraží.

Na vernisáži bude vyhlášena soutěž o titul Nejkrásnější proměna roku 2013. Bude probíhat po celý rok spolu s putováním výstavy. Výsledky vyšehradského hlasování budou vyhlášeny ještě v sobotu a započítány do celkového celoročního hodnocení. Výstava v kompletní sestavě zůstane na Vyšehradě do 15. června, poté bude rozdělena na tématické kolekce a ty budou putovat po ČR samostatně. Můžete je po celý rok potkávat ve vestibulech nádraží, krajských úřadů, knihoven, škol a univerzit, na návsích a náměstích nebo v infocentrech. Díky tomuto konceptu výstavu v průběhu roku shlédne asi 2,5 milionů návštěvníků.

Výstava se uskutečňuje díky podpoře a spolupráci celé řady institucí, organizací i nadšených jednotlivců. Spolupořadatelem výstavy je Národní kulturní památka Vyšehrad, příspěvková organizace Hlavního města Prahy, partnerem ročníku Ústecký kraj. Spolupracují kraje Plzeňský a Karlovarský a vystavovatelé z celé ČR.

Záštitu poskytly Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, Ministr zemědělství ČR Petr Bendl, Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.

Spolupracují Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kraje Plzeňský, Karlovarský a Hlavní město Praha, Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Český Národní komitét ICOMOS, Czechtourism, Folklórní sdružení ČR, Archeologický ústav Akademie věd ČR – pracoviště Vyšehrad, Spolek Svatobor, Plzeňská filharmonie, Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, Asociace regionálních značek ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz měst a obcí ČR, Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice, Clarion Congress Hotel Prague****, Café Citadela Vyšehrad a další.

Účast přislíbili velvyslanci Polska, Německa, Rakouska, Maďarska a Nizozemska, představitelé partnerských krajů Plzeňského a Ústeckého a zástupci ministerstev a spolupracujících organizací.

Aktuální informace najdete na adrese http://mavlast.aefcz.org.

 

Moravská Třebová – Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Má vlast je pro město Moravská Třebová přitažlivou možností prezentovat naše současné projekty před velkým počtem lidí. Protože jsme malým městem na okraji regionu, jsme často přespolní veřejností opomíjeni, avšak neprávem, neboť máme na svém území významný a nepřehlédnutelný historický, architektonický, kulturní a s tím související turistický potenciál, který nám prezentace v rámci výstavy Má vlast pomáhá propagovat.


Plzeňský kraj – Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí ORR a Bc. Lenka Šmejkalová, referent
Díky výstavě „Má vlast“ jsme získali možnost prezentovat příkladné proměny ve městech a obcích Plzeňského kraje a poděkovat tak těm, kteří se o proměny zasadili. V prvním ročníku 2009 se z Plzeňského kraje představili město Plzeň s jeho malebnými úpravami prstence kolem náměstí a dalšími městskými parky a vesničku Svojšín. Ve druhém ročníku 2010 byly v rámci Plzeňského kraje představeny proměny v Plzni, Němčovicích, Myslívu, Spáleném Poříčí a Mikroregionu Konstantinolázeňsko. V roce 2011 jsme se zaměřili na představení vzniku rekreační vodní plochy v Plasích na severním Plzeňsku, dále se prezentovala obec Myslív na Klatovsku a MAS Český západ. V loňském ročníku byl Plzeňský kraj partnerem výstavy. Na výstavních panelech se objevily proměny v Čínově u Klatov, Hlincích na severním Plzeňsku a na Křížovém vrchu u Chotěšova. Nově byla navázaná spolupráce Plzeňského kraje se SOU Domažlice, které přijelo na Vyšehrad představit své učební obory – nechyběly praktické ukázky jejich činnosti. Důraz byl kladen na prezentaci pokrmů připravených z regionálních potravin – na místě probíhaly i ochutnávky. Během dne se v doprovodném programu přestavily soubory z Plzeňského kraje – dětský pěvecký soubor Mariela Plzeň, Dechový orchestr mládeže Klatovy, Plzeňská konzervatoř, Mrákovský soubor a Plzeňská filharmonie.
Výstava „Má vlast“ podává svědectví o vřelém vztahu k místům, kde žijeme, o obětavosti a pospolitosti, o hrdosti na svůj kraj. V rámci slavnostního zahájení výstavy navíc lidé z těchto míst prezentují místní kulturu a místní gastronomické speciality. Plzeňský kraj si velmi váží práce lidí, kteří takto přistupují ke svému domovu.

Spálené Poříčí, Ivana Paseková: Z putování výstavy máme výbornou zpětnou vazbu – návštěvníci k nám přicházejí s tím, že naše město viděli v Brně, v Řepišti u Frýdku Místku, v Deštné, Černovicích, v Berouně nebo na nádraží v Plzni, Chebu, … velmi nás těší, že jméno našeho malého města se takto originálně, neotřele dostane do míst, ve kterých by o něm ani jinak neslyšeli!


Kateřina Čadilová, Drahomíra Kolmanová

Sdružení Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s. pořádá letos již popáté putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“. Výstava představí další kolekci proměn opomíjených míst v místa příjemná pro život. Vernisáž výstavy, tradiční slavnostní setkání krajů, proběhne tradičně druhou májovou sobotu v Praze na Vyšehradě, 11. května od 11 hodin, v parku na Královské a knížecí akropoli u Starého purkrabství.

  • Zahájení – Miroslava Němcová, Václav Cílek a patronka výstavy Blanka Stehlíková
  • Předání kamenného srdce mezi partnerskými kraji za odborného dohledu pana prof. Jana Pirka
  • Společné natáčení videoklipu Má vlast cestami proměn – Plzeňská filharmonie, za přítomnosti České televize
  • Výstava příkladných proměn veřejných prostranství, staveb a krajiny na Vyšehradě setrvá do 15. června, poté se vydá na pouť po České republice
  • Soutěž o titul Nejkrásnější proměna
  • Volný či symbolický vstup do všech expozic Vyšehradu
  • Mimořádně bude přístupná hrobka slavných osobností Slavín a bazilika sv. Vavřince
  • Výsadba stromu, potomka památného stromu z Ústeckého kraje
  • Bohatý kulturní program
  • Ochutnávka a prodej regionálních specialit

Pořádají Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s. a Národní kulturní památka Vyšehrad v partnerství s Ústeckým krajem a ve spolupráci s vystavovateli z celé ČR.

Záštitu letošnímu ročníku výstavy poskytli Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, Ministr zemědělství Petr Bendl, Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a  předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek. Osobní účast předběžně přislíbila paní předsedkyně Němcová a velvyslanci Polska, Německa, Rakouska, Maďarska  a Nizozemska – všichni, které jsme oslovili.

Program slavnostního zahájení

Praha – Vyšehrad 13.3.2013

Letos se v pořadí již popáté otevřou brány staroslavného Vyšehradu národní putovní výstavě „Má vlast cestami proměn“. Vernisáž této výstavy, tradiční Slavnostní setkání krajů, zde proběhne druhou májovou sobotu, 11. května v 11 hodin.

Symbolem této národní aktivity je kamenné srdce. Bylo nalezeno v roce 2007 na Vyšehradě při stavbě vodovodu z Vltavy k závlahám vyšehradských parků. Jeho držitelem je nyní Plzeňský kraj, partner ročníku 2012. 11. 5. je předá partnerskému kraji ročníku 2013. Srdce je drahocenné a zranitelné. Na jeho zdraví bude od letošního roku dbát osobnost nejpovolanější, pan profesor Jan Pirk. Zúčastní se také výsadby stromu, potomka památného stromu z partnerského kraje.

Výstava Má vlast opět přinese svědectví o odpovědnosti a úctě k domovu. Spolu se zástupci partnerských krajů přivítá návštěvníky Václav Cílek. Potkáte zde zástupce krajských úřadů, kteří si váží práce obyvatel svého kraje a vnímají prezentaci zvelebujících proměn jako důstojné poděkování jejich autorům. K dnešnímu datu víme o krajích Plzeňském, Karlovarském a o Hlavním městě Praze, probíhají jednání s kraji Ústeckým a Jihomoravským. Proměny zde představí na své náklady také instituce, města, obce a občanská sdružení, jejichž krajské úřady na výstavě zatím nespolupracují a které se v budoucnu, jak doufáme, ke spolupráci připojí.

Výstavu zabezpečuje Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad, příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy.

Záštitu k dnešnímu dni poskytla Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace krajů ČR. Cenným partnerem letošního ročníku je Ministerstvo zemědělství.

Číst dál...